Здраве

ТЕЛК в Добрич няма да работи през август

РЗИ – Добрич уведомява, че:

· съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 01.08.2022г. до 28.08.2022г. поради ползване на платен годишен отпуск на членовете на ТЕЛК;

· заседанията на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 05.09.2022 г.

РЗИ – Добрич продължава приема на:

· жалби срещу ЕР;

· заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност;

· заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР;

· заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич – гр. Добрич, п.к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

– лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;

– чрез лицензиран пощенски оператор;

Работно време на РКМЕ при РЗИ – Добрич с граждани: всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефон 058/601 078.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.