Бизнес Общество Тервел

Община Тервел ще кандидатства за ремонт на водопроводната мрежа в пет села

Обществена поръчка „Допълване на технически проекти за основен ремонт на участъци от уличната мрежа на населени места в община Тервел с части за основен ремонт на водопреносната мрежа в интервенираните участъци“ обяви Община Тервел. Тя е на прогнозна стойност 11 760 лева с включен ДДС. Начинът на възлагане е пряко договаряне.

Поръчката предвижда да се допълни предмета на вече възложена услуга за техническо проектиране за основен ремонт на улици в населените места Жегларци, Зърнево, Орляк, Божан и Безмер, като се изготви технически проект и по част ВиК, така че за участъците, които ще се ремонтират, да се извърши основен ремонт и на водопреносната инфраструктура, която преминава по тези улици. Проектът ще се допълни в частта му за с. Орляк, като освен улици 5-а и 25-а, ще се добави и улица 2-ра, за която да се предвиди основен ремонт на водопровода и възстановяване на асфалтовата настилка.

Община Тервел  чрез процедура „публично състезание“ е възложила услугата проектиране за основен ремонт на уличната настилка на 12 улици в населени места в община Тервел. На избрания изпълнител е изпратено възлагателно писмо за започване на изпълнение на услугата. Поръчката е възложена с оглед на необходимостта да се подготви за кандидатстване за предстоящ прием за остатъчен бюджет на Програмата за развитие на селските райони. От публикуваните насоки за кандидатстване е видно, че Община Тервел, като кандидат  има обективна възможност да получи максимален брой точки за свой проект за основен ремонт на водопреносна мрежа в села.

Срокът за подаване на новите проекти е кратък – ноември 2022 г. Като се има предвид изискването общините да кандидатстват с разрешения за строеж, Община Тервел разполага с изключително кратко време, за да възложи проектиране на ВиК инфрасруктура. Изготвените технически проекти следва да бъдат съгласувани с ВиК оператора, с пожарна, следва да се изготви доклад за съответствие и едва след това да се издаде разрешение за строеж. Това налага да се приоритизира необходимостта общината да подготви годен за кандидатстване в ПРСР проект за инвестиции във водопреносната мрежа. Най-прекият и бърз начин това да стане е като се възложи по улиците, за които е предвидено изготвяне на технически проект за ремонт на пътната настилка, да се възложи и основен ремонт на водопреносната инфраструктура.Тъй като част „пътна“ на проектите за основен ремонт на улиците следва да бъде съобразена с факта, че по трасето ще се прави ремонт на ВиК инфраструктура, проектирането на ВиК инфраструктурата следва да се възложи на проектантския екип, който ще изготвя проекта за ремонта на настилката на улиците. С тези мотиви поръчката се възлага на дружеството, което изготвя техническия проект за ремонт на пътната настилка на улиците.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.