Бизнес Водещи новини Общество Политика

Отпускат до 13 милиона лева за понто-сарматските степи в защитена зона Калиакра

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативната програма. Конкретен бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е да се осигури опазването на приоритетно местообитание „Понто – сарматски степи“, чрез закупуване имоти на физически и юридически лица в защитена зона Комплекс Калиакра. Проектът ще се изпълнява на територията на РИОСВ-Варна, допустим бенефициент по настоящата процедура.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата, е до 13 430 000 лева, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 85% – до 11 415 500 лева, а националното съфинансиране е 15% – до 2 014 500 лева. Максималният срок за изпълнение на проекта е до 31 декември 2023 г.

По процедурата е определен срок за кандидатстване до 30.09.2022 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.