Водещи новини Общество

В общините Добрич и Добричка все още няма доброволни формирования

Радина Хаджиева е инспектор в сектор „Доброволни формирования“ към дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Тя бе в Добрич за участие във форум за състоянието на доброволните формирования, който се проведе в областна управа. Ето какво сподели инспектор Хаджиева пред Про Нюз Добрич

Поводът за посещението Ви в Добрич са доброволните формирования. На какъв етап е тяхното създаване и развитие, в частност в областта?

В страната има създадени доброволни формирования в 239 от общо 265 общини, което е около 90% покритие. Всяко формирование е на различен етап по отношение на обучение, екипировка, обезпеченост с техника.

Каква е ситуацията в област Добрич?

В общините Добрич и Добричка няма сформирани доброволни формирования. В  Балчик са регистрирани 16 доброволци, толкова са и в Генерал Тошево. В Каварна те са 7, в Крушари – 6, в Тервел са 10, толкова са и в Шабла.

Какви са причините в 10% от общините у нас да няма създадени доброволни формирования?

Там, където няма създадени формирования, проблемът е, че няма желание у гражданите за участие в такива дейности, свързани с пожари, бедствия и извънредни ситуации.  Другата причина е, че населението в цялата страна е застаряващо и няма млади хора, които да се интересуват от тази дейност.

Каква е възрастовата характеристика на доброволците?

Основната маса от доброволци е на възраст между 40 и 60 години, хора в активна възраст.

Това, че не са създадени доброволни формирования не означава, че при евентуално бедствие, пожар или по-сериозна катастрофа няма да има кой да се отзове. Разбира се, доброволци винаги ще има. Какво е различното при хората, които участват в доброволните формирования?

Най-вероятно, във всеки град, във всяко село ще има граждани, които ще се отзоват, за да помагат при извънредна ситуация. Различното е, че доброволците от доброволните формирования ще бъдат обучени, ще имат представа за събитието и как да действат. Ще знаят как да помагат на бедстващите хора, но и да пазят собствения си живот. Екипировката е другата важна част. Отпусканите средства от държавата са достатъчни за закупуването на специализирана екипировка при такива бедствия и извънредни ситуации. Важно е също, че доброволците са застраховани, защото никой няма гаранция, че няма да му се случи нещо при изпълнение на такива дейности.

Получават ли заплащане участниците в доброволните формирования?

Да, доброволците получават възнаграждения, които са вид компенсация за това, че са отделили от времето си. Това, което се отпуска от държавата като делегиран бюджет, е при участие в обучение – 100% от минималната работна заплата на часова ставка, а при участие в дейности, свързани с пожари и извънредни ситуации – 200% от минималната работна заплата. Това не бива да се разглежда като заплата, а като компенсация за отделеното време или за отсъствието от работа. Възнаграждение се получава при участие в обучение с продължителност до 80 часа на година, а при участие в дейности, свързани с пожари и извънредни ситуации до 160 часа на година, пропорционално на отработените часове.

Има ли практика общините  да приемат мерки, с които да насърчават доброволчеството?

Това се прави на местно ниво. Организират се демонстрации или учения за празника на пожарната или за международния ден на доброволеца – 5 декември. По този начин гражданите се запознават с дейността им.

Има ли случаи на местно ниво да се предлагат облекчения за доброволците?

На места се вземат решения от общинските съвет за освобождаване от местни данъци и такси, от такси за Синя и Зелена зона, предимство при приемане в детски градини. На много места като ефективен стимул за хората е отпускането на дърва за огрев – по 5-10 куб. м на година.

Каква е крайната идея, концепцията за създаване на доброволни формирования?

Утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система.

Идеята е да има звено, което може да реагира при пожари, бедствия и извънредни ситуации и ще е в помощ на Единната спасителна система. Целта е създаване на устойчиви доброволни формирования, оборудвани със специализирана техника,  включващи екипирани и обучени доброволци за самостоятелни участия в дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и утвърдена роля на доброволните формирования в обществото чрез партньорство на местната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението с работодатели, училища, неправителствени и други организации.

Доброволните формирования са незаменим ресурс за подкрепа или самостоятелно действие при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации. Усилията само на една институция не са в състояние да развият доброволното движение в максимална степен. Работейки заедно за подкрепа, насърчаване, поддържане и укрепване на доброволчеството, ще посрещнем по-сигурни предизвикателствата, пред които сме изправени, и ще бъдем по-адаптивни към промените, за една сигурна среда за населението за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

На снимката: Инспектор Радина Хаджиева и Тихомир Катранджиев – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” към РДПБЗН .

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.