Водещи новини - дясно Добрич Общество

Община Добрич иска от държавата 6 милиона лева за ремонт на обекти в града

Сред тях е и сградата, където се предвижда да се открие факултет на Медицинския университет във Варна

Кандидатстваме пред Министерство на финансите за реконструкция и ремонт на ключови обекти в Добрич, във връзка с тяхно писмо за възможност за отпускане на целева помощ от държавния бюджет за постигане на устойчиво развитие на общините, съобщи в профила си във фейсбук кметът Йордан Йорданов.

Става ясно, че Общината иска отпускане на 6 млн. лв., които да бъдат използвани за реализиране на обекти с обществено значение.  

Община град Добрич е изпратила 11 формуляра.

Търси средства за благоустрояване, озеленяване и изграждане на детски и спортни площадки в междублокови пространства, за укрепване на подпорна стена по ул. „Христо Ботев“ и прилежащото стълбище, реконструкция на ул. „Христо Ботев“ между бул. „Русия“ и бул. „Добруджа“; за основен ремонт на улици в кв. Рилци; Търси се дофинансиране на проекта за нова сграда за Детска градина №12 „Щурче“, както и средства за Реконструкция на сградите на детските градини №17 „Първи Юни“ и №25 “Весела”, а също и на Детска ясла №5 “Пролет”, за спешен ремонт на покривите на сгради учебен и административен корпус на ОУ „Панайот Волов“, за ремонт на покрива на ОУ “Стефан Караджа”, за ремонт на спортна площадка за минифутбол в Спортно училище “Георги Стойков Раковски”.

Общината кандидатства и за финансиране за основен ремонт на сграда за филиал на Медицински университет -Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов” в гр. Добрич.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.