Водещи новини - дясно Добрич Образование

От 100 до 160 лева за еднократни помощи за деца с изявени дарби от Добрич

Програма на Община град Добрич на мерките за закрила на децата с изявени дарби за 2022 г. прие на своето последно заседание Общински съвет град Добрич. Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, културата и спорта. Конкурсите, олимпиадите и състезанията са с високи критерии за класиране и мотивират децата за творчески, научни и спортни постижения. Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Насърчаването на творческите заложби и потребности на децата се осъществява чрез осигуряване на възможности за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства, финансово подпомагане чрез стипендии и еднократно финансиране. Осъществява се от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и от кметовете на общини. Предвидените с Програмата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и общините с Постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър. Общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лв. месечно. Учениците от държавни и частни училища, кандидатстват и получават стипендии, както и еднократно подпомагане от съответните министерства, в зависимост от постижението.

С Решение на Общинския съвет в бюджета на Община град Добрич за настоящата година са определени средства, необходими за финансиране на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 г. на Община град Добрич, в размер на 7500 лв.

От общинския бюджет за тази година се осигуряват средства за I място – 160 лв, за II място – 130 и за III място – 100 лв.

Припомняме, че със средства от общинския бюджет миналата година са подпомогнати еднократно 43 деца, а 9 са получили стипендии от държавния бюджет.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.