Водещи новини - дясно Общество

22 години „ХобиСклуб“ – Добрич работи в полза на хората със зрителни увреждания

22 години от създаването си отбеляза днес неправителствената организация на хора със зрителни и други увреждания „ХобиСклуб“. Тя е създадена по инициатива на Иван Тодоров, негови съидейници са Кристина Димитрова, Радка Великова, Севдалина Колева, Валентин Влаев, Галя Дичева, Митко Симеонов и др.

Днес в сдружението членуват 108 души – както лица с увреждания, така и  поддръжници, приятели и доброволци.

Офисът на НПО „ХобиСклуб” е в общински нежилищен имот, предоставен безвъзмездно от Общината. Базата му е създадена, благодарение на дарения и осъществени проекти. Доброволците към организацията са предимно млади и амбициозни хора.

Председател на сдружението от самото му създаване е Иван Тодоров.

„Хобисклуб“ е член на националните мрежи МОГА (Мрежа за организиране гражданска активност) и НАСО(Национален Алианс за социална отговорност), а от 2009г. е член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания EASPD-Брюксел.

Мисията на организацията е да работи за утвърждаване на хора с увреждания като равноправни членове на обществото, както и да поощрява и стимулира развитието на трудовите и творчески заложби на слепи и слабо-виждащи. Основната цел е  стимулиране на трудовите и творчески изяви, свързани с утвърждаването на хората с увреждания като равноправни членове на обществото, чрез организиране и провеждане на съвместни инициативи с други сродни организации, държавни и частни институции

През годините клубът е разработил и осъществил 23 проекта в полза на хората с увреждания. По един от тях са извършени обучения на няколко целеви групи – таксиметрови шофьори, служители на реда, търговски работници , младежи (ученици, студенти) за адекватно поведение при среща с незрящ човек. Издаден е наръчник с етични правила за адекватно подпомагане на незрящи “Различието слепота” с автор Кристина Димитрова. Издадени са и разпространени 1000броя диплянки. По друг проект група от обучени асистенти очакват на диспечерски телефон повикване от човек с увреждане от града при необходимост. От този проект са се възползвали над 3 хиляди човека от града.

Осъществен е трансграничен проект България – Румъния за обучение на незрящи и слабовиждащи в работата с компютър. 16 души в продължение на 4 месеца получиха знания и удостоверения за компютърна грамотност в Румъния от Асоциация „Пентру Невасадорулор.  

По други проекти е изработена рампа към Младежкия дом в Добрич, осъществени са пътувания по места, свързани с историята.

„За тези години организацията се наложи като важен фактор в неправителствения сектор на гражданското общество в град Добрич. Продължаваме да участваме с препоръки и становища към властимащите и депутатите за подобряване живота на хората с увреждания и пълноценната им социална интеграция и социално включване“, посочва по повод празника Иван Тодоров. „ХобиСклуб“ притежава над 50 грамоти, почетни знаци, статуетки от различни участия в областта на певческото и литературното майсторство, съхранявани в офиса на организацията. Почетната ни книга е ярко доказателство за посещението на над 200 изявени личности от Добрич, страната и чужбина.  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.