Водещи новини - дясно Крушари Общество

Община Крушари е на 9-то място у нас по прозрачност в работата на администрацията

Община Крушари е на 9 място в страната за прозрачност в работата на администрацията. За 11-ти пореден път Програмата „Достъп до информация“ измери прозрачността в 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт, съобщават от общинската администрация в Крушари.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет, как и в какви срокове се отговаря на заявления граждани, институции, бизнес,  на исканията им за достъп до информация по електронен път.

На оценяване и класиране подлежат критерии, определени в Програмата като прилагането на Закона за достъп до информация, публичност и актуалност на официалните интернет-страници на администрациите, като с особено внимание се следят всички задължителни за поддържане секции – доколко са услужливи за гражданите, своевременно актуализирани, обстоятелствени, даващи цялата необходима информация за публичните политики, стратегическите документи.

През наблюдаваната година най-много запитвания са получени  във връзка с местните данъци и такси, обществени поръчки, защита на животните, конкурси за назначаване на държавни служители и  проведените парламентарни избори.

Направени са  6 отказа за предоставяне на информация поради това, че са искани актове по гражданско състояние.

През 2020 г.  е разработен нов дизайн на интернет-страницата на община Крушари, като различните секции в нея са допълнени и разширени.

Публични са всички регистри, водени в Община Крушари.

Чрез секция „Профил на купувача“ заинтересовани страни, получават своевременно достъп до обявени процедури, сключени договори и друга информация от обществен интерес.

Присъденото девето място на община Крушари задължава администрацията да поддържа достигнатото ниво и да го надгражда, за което са обединени усилията на всички работещи в нея, посочват от там.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.