Водещи новини - дясно Общество

Днес е празникът на военния химик и войските за ядрена, химическа и биологична защита

На 19 юни се отбелязва Денят на Войските за ядрена, химическа и биологическа защита и екология. На тази дата през 1918 година със заповед на Министъра на войната се разкрива първият щат за военнен химик в Българската армия. Това се счита за начало на създаването на Химическите войски в България, които през септември 1997 г. са преобразувани във Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология.  

По време на Първата световна война за първи път се използват масово бойни отровни газове, което налага снабдяването на българската армия с противогази, както и обучение на офицери по химическа защита. Особено тежко е положението при третата битка при Дойран през 1918 г. Други газови атаки има и в битката при Яребична.

На 25 април 1917 г. е издадена наредба № 11, която е предназначена за обучение на армията за бойни отровни вещества. Първият офицер, който е изпратен да се обучава на газово дело е запасният поручик от седма рота на двадесет и първи пехотен средногорски полк Христо Пашков. Той и запасният поручик Никола Нинов посещават Армейското газово училище в Берлин. Освен тях по-късно курса преминават капитан Петър Кацаров и подпоручик Виктор Константинов.

Постепенно се организират цялостни курсове за офицери, като от всеки полк трябва да има поне по един офицер, обучен на газово дело. На 9 август 1918 г. се създава по един газов взвод към всяка юнкерска и школна дружина. Взводът се състои от две отделения – дегазационно и метеорологично.             

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.