Бизнес Водещи новини - дясно Образование Общество

На площ от 500-650 кв. м ще бъде изградена детската градина в Бранище

Обществена поръчка за изграждане – проектиране и строителство, на детска градина в село Бранище обяви Община Добричка. Тя е на стойност 795 199 лева с включен ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание.

Детската градина ще е за две групи с по 14 деца. Тя ще е с един надземен етаж с ориентировъчна застроена площ 500-650 кв. м. Помещенията в детското заведение трябва да предлагат необходимите условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата при спазване на изискванията на нормативните актове, с които се регламентират устройството и дейността на детските градини, както и на здравните изисквания към тях. При проектиране трябва да се даде възможност за адаптиране към бъдещи промени в броя на децата и развитието на учебната програма.

За всяка от двете групи се предвиждат занималня с кът за хранене и спалня, съблекалня с преддверие и гардероб /преддверието ще служи за чакалня на родителите/, тоалетна и умивалня, включително корито за измиване на крака. В детската градина ще има закрито помещение – зала за спорт, музикални занимания и игра, и открити площадки за игра. Ориентацията на прозорците на занималните и спалните трябва да е юг, изток, югоизток, а на зоната за спорт, игра и занимания с изкуство – във всички посоки, с изключение на север.

Предвидени са административни помещения – методичен кабинет и кабинет на директора, здравен кабинет и изолационно помещение със санитарен възел – комбинирано помещение, гардероб, санитарен (хигиенен) възел с душ за персонала. Ще бъдат изградени и обслужващи помещения – кухненски блок, котелно и склад за пелети и проектира се стопанска площадка. Предвижда се външна чешма, удобна за ползване от играещите деца.

Крайният срок за подаване на офертите е 6 юли.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.