Водещи новини - дясно Култура Общество

15 юни – Световен ден на вятъра

Световният ден на вятъра е глобално събитие, което се провежда ежегодно на 15 юни. Това е ден, посветен на вятърната енергия, нейната мощност и възможностите, които притежава, за да прекрои нашите енергийни системи, да декарбонизира нашите икономики и да стимулира работните места и растежа.

WindEurope е гласът на вятърната индустрия, активно насърчавайки вятърната енергия в Европа и по света. Организацията има над 400 членове, активни в над 50 страни. В допълнение към водещите производители на вятърни турбини, членството включва доставчици на компоненти, изследователски институти, национални асоциации за вятърна енергия и възобновяеми източници, разработчици, изпълнители, доставчици на електроенергия, финансови и застрахователни компании и консултанти.

WindEurope активно координира международната политика, комуникациите, изследванията и анализите. Произвежда голямо разнообразие от информационни инструменти и управлява кампании, насочени към повишаване на осведомеността за ползите от вятъра и повишаване на общественото приемане, разсейване на митовете за вятърната енергия и осигуряване на лесен достъп до достоверна информация.

Вятърната енергия е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в електрическа или механична. Вятърната енергетика е бурно развиващ се отрасъл. Тя е чиста, без вредни емисии. За сметка на това конструирането на ветрогенератори не се посреща с ентусиазъм от всички, най-вече заради някои странични ефекти върху околната среда – разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.