Добричка Общество

Подменят ВиК-инсталацията на Дома в Опанец

Проект „Текущ ремонт на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец – подмяна на ВиК-инсталация‘‘ реализира Община Добричка. Общата стойност на дейностите е 91 101.36 лева, като 49 969,10 лв. са отпуснати от Фонд „Социална закрила”, а останалите 41 132,26 лв. са от бюджета на Общината.

По проекта в ДПЛД освен подмяна на вътрешната ВиК-инсталация се извършва и ремонт на санитарните възли. Достъпните санитарно-хигиенни помещения – две бани с тоалетни, ще бъдат оразмерени съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка. В тях ще бъдат монтирани санитарни прибори и аксесоари.

С реализирането на проекта се цели подобряване на социалната и жизнена среда за потребителите на социалните услуги и осигуряване на качествена грижа и гарантиране поддържането на добра хигиена в ДПЛД в с. Опанец.

Крайна дата за приключване на проекта е 30 ноември 2022 година.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.