Водещи новини - дясно Общество

12 юни – Световен ден за борба с детския труд

На 12 юни отбелязваме Световния ден за борба с детския труд. Той е обявен през 2002 година от Международната организация по труда (МОТ). Целта е да се привлече повече внимание към проблема, пред който се изправят децата в различни региони на света.

Статистиката показва, че над 215 милиона деца по света са принудени да работят, а 40% от безработните са млади хора. Тези цифри са пряко зависими една от друга, тъй като трудът и експлоатацията в детските години води до сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след време попадат в графата безработни и социално слаби.

Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация. Образованието е ключът към промяната.

През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на използване на детски труд до 2016 г., в която се подчертава, че използването на детски труд е нарушение на правата на децата и пречка за тяхното развитие. Световният ден през 2012 г. се съсредоточава върху дейностите, които е необходимо да се изпълнят, за да стане тази пътна карта реалност.

Стандартите на МОТ за правата при работа, по специално по отношение на детския труд, са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. По отношение на детския труд, Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница, изисква от държавите членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не по-малка от 15 години. Конвенция № 182 на МОТ изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да създаде и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.

България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

Източник: offnews.bg

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.