Общество Тервел

Призовават гражданите на Тервел да пазят реколтата от пожари

Обръщение към гражданите на община Тервел във връзка с пожарната опасност при прибирането на житните култури отправя Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РС ПБЗН”. В него се посочва, че опасността се увеличава рязко с повишаването на температурите. Възникналите пожари в тези масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра, така и в страни. Всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и унищожи селскостопанска техника. Често пожарите в сухи треви и стърнища спомагат за опожаряването на горски масиви и полезащитни пояси.

Преобладаващата причина за пожарите по време на прибиране на реколтата е небрежност при боравене с открит огън в съседство с житните масиви и техническа неизправност в селскостопанската техника. Не са редки и случаите на запалвания от небрежно тютюнопушене и опалване на пасища с цел тяхното почистване от сухата трева. Голям брой са пожарите възникнали от неизправна техника, която не е минала технически преглед  и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност .

За недопускане на запалвания и пожари през настоящата жътвена кампания РС “ПБЗН” в Тервел призовава всички граждани и цялата общественост да спазват стриктно установените противопожарни правила:

1. Под никакъв предлог да не се изхвърлят угарки от цигари от автомобили по време на движение и да не се пуши при пребиваването в близост и покрай житните масиви, полезащитни пояси и гори.

2. Използването на открит огън да става само при нужда на разстояние не по-малко от 50 метра от масивите с житни  култури и горските насаждения, както от складови, стопански и жилищни сгради.

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места, кофите за смет и сметищата в населените места.

4. Да се допуска до работа само технически изправна и пожарообезопасена селскостопанска техника.

5. Да се направят необходимите противопожарни ивици и си разпарцелират масивите за ежедневна работа.

6. Да се спазва стриктно забраната за опалване на стърнищата, сухите треви и крайпътните ивици.

7. При установяване на запалвания и пожари, по най-бързия начин да се сигнализира в РС “ПБЗН” на тел. 112 и да се предприемат мерки за ликвидиране на пожар.

При необходимост от консултации, обучения и инструктажи гражданите и длъжностните лица могат да се обръщат своевременно към РС “ПБЗН” в Тервел.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.