Водещи новини - дясно Добричка Общество

Мобилни сцени и системи за озвучаване и осветление за тях закупува Община Добричка

Обществена поръчка за доставка на мобилни сцени, системи за озвучаване и осветление за тях по обособени позиции обяви Община Добричка. Тя е в изпълнение на проект „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е да съживи трансграничния регион като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации – Румъния и България.

Обществената поръчка е на прогнозна стойност 238 280 лева с включен ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание.

Поръчката е в две обособени позиции. Първата предвижда доставка на две мобилни сцени – едната с покрив, а другата тип подиум. И двете трябва да са с размери минимум 8 на 6 метра. Обособена позиция 2 е за доставка на две системи за озвучаване и две – за осветление, към сцените. Оборудването и по двете позиции трябва да е ново и неупотребявано. 

Минималният гаранционен срок е 3 години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за предаване на доставеното оборудване. Изпълнителят трябва да извършва качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на сцените и системите.

Крайният срок за подаване на офертите е 21 юни.  

Снимката е илюстративна

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.