Култура Общество

5 юни – Световен ден за защита на околната среда

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата.

През годините Световният ден на околната среда се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

Един милион растителни и животински видове са изложени на риск от изчезване, основно поради човешки дейности. Времето изтича, а природата е в авариен режим. За да поддържаме глобалното затопляне под 1,5°C през този век, трябва да намалим наполовина годишните емисии на парникови газове до 2030 г. Ако не се предприемат действия, замърсяване на въздуха ще се увеличи с 50% през десетилетието, а пластмасовите отпадъци, вливащи се във водните екосистеми, ще се утроят до 2040 г.

Тази година темата на Световния ден е „Само една Земя“. Тя призовава за решителни промени в политиките, за да се даде възможност за по-чист, по-екологичен и устойчив живот, в хармония с природата.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.