Водещи новини - дясно Общество Политика

Представители на ВСС ще разясняват в Балчик защо се закрива Районният съд в Каварна

В Балчик ще се проведе обществено обсъждане във връзка с откритата процедура по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич. Работният форум ще се състои на 8 юни от 14.00 часа в залата на НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“

Ще бъде представено и дискутирано предложението на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет за обединяване чрез вливане на по-ниско натоварения Районен съд в Каварна към Районен съд – Балчик, като селищата от съдебния район на закрития съд се включват в съдебния район на съда правоприемник.

Протест: Блокират пътя от границата с Румъния заради закриването на съда в Каварна

В срещата ще участват членовете на Висшия съдебен съвет и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия – Даниела Марчева, председател, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Цветинка Пашкунова.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.