Бизнес Общество

Онлайн: ОИЦ-Добрич представя подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Екипът на Областен информационен център – Добрич организира онлайн информационна среща за представяне на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Онлайн събитието ще се излъчва на 03 юни (петък) 2022 г. от 10 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/

По време на срещата ще бъдат разяснени критериите за допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, като и начина за подаване и оценка на проектните предложения.

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще се подкрепят проекти за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими кандидати са еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за Кооперациите. Те трябва да са земеделски стопани или признати групи/организации на производители, извършвали стопанска дейност без прекъсване през последните 36 месеца, и стопанството им да е в размер не по-малко от 8 000 евро стандартен производствен обем. Размерът на финансовата помощ за един кандидат или проект за колективни инвестиции е до 586 740 лв.

Участието в онлайн срещата е безплатно.

Допълнителна информация може да получите на тел. 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg или на https://www.facebook.com/oic.dobrch

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.