Водещи новини - дясно Култура Общество

На 28 май отбелязваме Деня на парковете в България

На 28 май се отбелязва Денят на парковете в България. Дата е определена през 1999 година по решение на Министерството на околната среда и водите и се чества с разнообразни инициативи на дирекциите на трите национални парка в България –„Централен Балкан”, „Рила” и „Пирин”.

Този ден привлича общественото внимание към значението на националните и природните паркове – територии, обявени с цел  да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. Защитените територии в България заемат 4,95% от площта й. Средно за света този процент е около 5,19%.

Централен Балкан е един от трите национални парка в Република България. Той е разположен в Средна Стара планина. Надморската височина варира между 500 и 2376 м, като най-ниската точка е разположена близо до гр. Карлово, а най-високата е връх Ботев – най-високият връх в Стара планина. На територията на Националния парк са обявени 9 резервата, които покриват обща площ от над 20 000 хектара. Тези резервати са „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“, „Соколна“, „Джендема“ и „Стара река“.

Националният парк „Рила” е разположен в югозападната част на страната, в Рила планина. Паркът има обща площ от 81 046 ха и е най-големият от трите национални парка. На територията на парка има над 100 върха с надморска височина над 2000 м, като сред тях се издига най-високият връх в страната и на Балканския полуостров – Мусала (2925 м). Във високопланинските части на Рила има над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера, разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров – Искър, Марица и Места.

Национален парк „Пирин“ обхваща по-голямата част от планината Пирин, разположена в Югозападна България. Територията му е 40 332 хектара. В рамките на националния парк се намират два природни резервата – Баюви дупки – Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, и резерват Юлен. Резерват Баюви дупки – Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. През 1983 година парк „Пирин“ е обявен за една от териториите от световно значение, които се намират в Европа.

Освен трите национални парка, в страната има и 11 природни парка – Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато. И двата вида паркове поощряват развитието на устойчив и природосъобразен туризъм, образователните дейности и традиционния поминък на местните хора.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.