Водещи новини - дясно Образование

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ вече е отворена за училищата от област Добрич

Народният представител от Добрич Йорданка Костадинова от ПП „Продължаваме промяната“, разясни възможностите на националната програма

От днес всяко училище може да кандидатства по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, съобщи народният представител от Добрич Йорданка Костадинова от ПП „Продължаваме промяната“. Това може да стане на място в Регионалното управление по образование в Добрич, като се кандидатства с формуляр с входящ код.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми на МОН. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. Частнните  ще могат да участват само като партньори на държавните и общинскиучебни заведения. Предвиденият бюджет за програмата е сериозен – 90 млн. лв., като са предвидени 42 милиона лева за спорт и 48 милиона лева – за изкуства.

Програмата разделя училищата на две големи групи. Първата група включва училищата с под 400 ученици. Те ще могат да кандидатстват с 4 групи/ отбора – до 2 групи за модул „Изкуства“ и до 2 отбора по модул „Спорт“. Училищата, в които се обучават 400 и повече ученици ще могат да кандидатстват с до 6 групи/отбора – до 3 групи по модул „Изкуства“ и до 3 отбора по модул „Спорт“.

По модул „Изкуства“ ще бъдат подкрепяни групи в следните направления: музика, танци и театър. По направление Спорт ще бъдат подкрепяни отбори по волейбол, баскетбол и футбол.

Националната програма предлага добро финансово обезпечаване за всяка група или отбор. Предвидено е групите по модул „Изкуства“ да бъдат финансирани с до 8 800лв., а отборите по модул „Спорт“ с до 7 800лв. Тези средства ще включат не само хонорарите на учителя/учителите, а разходи за закупуване на сценично облекло/носии или спортни екипи, декори, музикални инструменти, оборудване за спортни съоръжения и ред други.  

Информацията за кандидатстването по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ ще е публична, като процедурата е максимално улеснена, за да могат да кандидатстват максимален брой училища, обясни народният представител. Целта е да се сформират поне 7000 отбора или групи в цяла България, като разчетите са те да стигнат до 10 000.

Кандидатстването продължава до 25 юни. Целта е учебните заведения да могат да кандидатстват максимално бързо. 50% от средствата ще им се преведат авансово, за да могат да стартират на 15 септември с нужното оборудване или екипировки. Останалата сума ще се превежда на база извършена дейност. Програмата ще  продължава една учебна година, като тенденцията е тази програма да продължава всяка година. Предвидени са 80 часа на година т.е. по 2 часа седмично на група. Групите могат да се водят от специалисти от училището или от такива извън него. Ще има възможност да се наемат и външни преподаватели или треньори.

Национална програма предвижда също така да бъдат организирани – на общински или регионален принцип – състезания и съвместни изяви на отборите и групите от различни училища. За това училищата – домакини ще получат допълнително финансиране. През март-април ще могат да стартират състезания между училищата или други изяви, като допълнително ще се заплаща на училището домакин. По този начин националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ ще да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочен е към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Това безспорно е изключително необходимо не само на фона на 24 месеца дистанционно обучение, което често откъсваше учениците от класните стаи и от възможността да взаимодействат със своите съученици, както и насърчаването на работата в екип

Продължава и програмата „Отново заедно“ за летните лагери, включващи 6 дни и 5 нощувки. По тях се отпускат по 500 лева на дете и училищата отново  могат да кандидатстват за  ваканции на учениците това лято, каза още Йорданка Костадинова.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.