Образование Общество

Деца демонстрираха как трябва да се действа при пожар и земетресение

Съвместно практическо занятие на тема: „Действие на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия“ на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и последвал пожар се проведе днес в ЧОУ „Мария Монтесори” и ЧПГТП „Райко Цончев”.  След подаден звуков сигнал на терен бе разиграна евакуацията на участниците, които успяха да напуснат сградата в рамките на по-малко от 3 минути. Медицинската сестра Шибилева показа обездвижване чрез шиниране на горен и долен крайник, а Росен Колев демонстрира боравене с пожарогасител.

Надяваме се, че с подобни инициативи ще допринесем за доброто познаване на системата за защита при бедствия и ще създадем у учениците навици за адекватно и ефективно поведение при рискови за живота на хората ситуации, споделят от двете учебни заведения.