Водещи новини - дясно Общество

Зооцентърът в Добрич успешно работи и като Спасителен център за диви птици

Центърът за защита на природата и животните в Добрич успешно работи и като Спасителен център за диви животни. В последните години той е успял да спаси стотици диви животни и птици. Колективът му работи неуморно за локализирането, транспортирането и рехабилитирането на диви животни в беда и при възможност, връщането им в естествена среда. Почти всеки ден граждани подават сигнали или сами носят животно в беда в зооцентъра и неговата лечебница.

Част от спасените животни включват сови, кукумявки, сърни, щъркели, костенурки, пеликани, та дори и редкия Малък креслив орел. Щом спасеното животно се възстанови, то може само да избере дали да остане в Зооцентъра или да го напусне. ЦЗПЖ в Добрич е основният спасителен център в Източна България, като в обновената си амбулатория полага ежедневни грижи за пострадали диви животни.

Тази пролет два от щъркелите, презимували в центъра, отлетяха. „Това са щъркелите, които бяха млади и не са успели да излетят. Ние ги приютихме и отгледахме. Запазихме ги живи и здрави. Щом са излетели, значи са в добро състояние“, сподели пред Про Нюз Добрич директорът му Християн Христов.

Другите 17 щъркела, които никак не са малко като брой, тъй като хапват по 400 г месо на ден, остават в центъра в Добрич.

„Те са вече постоянни обитатели. Основно с по един крак, едно крило, възрастни. Такива, които няма да могат да направят миграция. При нас ще имат още няколко години живот, защото навън те ще останат без храна и умират“, обясни Христов.

По линия на Спасителния център има още  един гларус, мишелов, тръстиков блатар. „Имаме птици в центъра, а тези са новите, които са постъпили от началото на годината. Имаше язовец, който беше блъснат и със счупена тазобедрена кост и нямаше никакъв шанс, поддържахме го изкуствено, давахме му храна, но не оцеля. Птиците, които идват при нас по линия на Спасителен център са в рискова група и голям процент от тях отпадат, въпреки нашите усилия. Но имаме и сериозни успехи“, коментира Християн Христов.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.