Водещи новини Общество

„ВиК Добрич“ изгуби проект по ОПОС, но е с шанс да е първо в новия програмен период  

“ВиК Добрич” няма да може да усвои 113 милиона лв. за ремонт на инфраструктурата си и е единственото от 14-те във ВиК холдинга, което няма да усвои безвъзмездни средства по ОПОС 2014-2020 г.

Дружеството в Добрич обаче ще може да е първото, което да получи милионите по новата оперативна програма. Условието е ПСОВ „Албена“ да се извади от списъка на съоръженията, които ВиК Добрич експлоатира.

Това става ясно от отговора, който Про Нюз Добрич получи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с неосъществения проект от водното дружество в Добрич.

Основният проблем за несключването на договор по приоритетното за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД проектно предложение – „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ АД, Добрич“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, се оказа статутът на ПСОВ „Албена“. Именно той е пречка за одобряването на проекта на „ВиК Добрич“ АД в настоящия програмен период на ОПОС, посочват от МРРБ.

„ВиК Добрич“ АД има готов проект и шанс да стане първият ВиК оператор у нас, който ще получи финансиране през новия програмен период на програмата (2021 – 2027 г.). Водното дружество ще кандидатства по ОПОС в новия програмен период, като в проекта вече няма да присъства ПСОВ „Албена“.

За да могат жителите на областта да получат по-качествени ВиК услуги чрез европейското финансиране, е необходимо:

„Албена“ АД като собственик на ПСОВ да изготви и подаде в КЕВР бизнес план, който да бъде одобрен, и търговското дружество да придобие статут на оператор, който изпълнява само услугата по пречистване на отпадъчни води по утвърдена от регулатора цена;

Асоциацията по ВиК в област Добрич да извади ПСОВ „Албена“ от списъка на съоръженията, които ВиК Добрич експлоатира.

Изпълнението на проекта на „ВиК Добрич“ АД със средства от новата Програма „Околна среда“ (2021-2027 г.), с които ще се решат натрупаните в годините сериозни проблеми с водоснабдяването, е от голямо значение за населението в региона по няколко причини: тежкото настоящо състояние на ВиК инфраструктурата в областта и належащата нужда от инвестиции в големи мащаби за модернизирането ѝ.

Инвестират над 111 млн. лв. във ВиК мрежата в Добрич, Каварна, Балчик и Албена

За да може гражданите да получат качествена услуга с привлечени европейски средства е необходимо пълното съдействие и на к. к. „Албена“ АД, на Община Балчик и на Асоциацията по ВиК.

От МРРБ припомнят, че през 2008 г. „Албена“ АД и Община Балчик извършват замяна на имоти. Така общината получава пречиствателната станция за отпадъчни води „Албена“ заедно с терена под нея, и ПСОВ става публична общинска собственост. С финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ управата на морската община изготвя проект за ремонт на съоръжението, който обаче не е реализиран. През 2016 г. пречиствателната станция става част от договора между Асоциацията по ВиК в област Добрич и „ВиК Добрич“ АД. Тя е включена и в регионалното прединвестиционно проучване за територията на област Добрич, чрез което са определени необходимите инвестиции, за да могат гражданите да получат водоснабдителни и канализационни услуги по европейски стандарти. На база на това проучване е изготвен и проектът на обща стойност 113 млн. лв., с който „ВиК Добрич“ АД кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

„Албена“ АД започва дело за собствеността на пречиствателната станция и терена под нея, като съдът отсъжда, че искът на курортния комплекс е основателен. Така съоръжението е върнато на търговското дружество.

„Албена“ АД осъди „ВиК Добрич“ заради пречиствателната станция

До днес ПСОВ „Албена“ не е извадена от активите на областната асоциация по ВиК, а „ВиК Добрич“ АД продължава за своя сметка да предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води в к. к. „Албена“ и селата Кранево и Оброчище, посочват от МРРБ.

И посочват, че опитите „ВиК Добрич“ АД да откупи ПСОВ „Албена“ от „Албена“ АД са били неуспешни.

„Предвид горчивия натрупан опит по казуса – нереализираният проект и изгубеният за момента финансов ресурс за модернизация на ВиК мрежата, „ВиК Добрич“ АД се надява страните по казуса да вземат мерки и решения в интерес на жителите на населените места в областта“, се казва в отговора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.