Водещи новини Добрич Общество

Иво Пенчев: Добрич има нужда от много работа за по-добра среда, а не трупане на кредити

Иво Пенчев е ръководител на групата общински съветници от МК ГЕРБ-СДС в Общински съвет-Добрич

Г-н Пенчев, преди броени дни беше приет бюджетът на Община град Добрич за 2022 г. Направи впечатление, че групата общински съветници от МК ГЕРБ-СДС, на която Вие сте ръководител, гласува „въздържал се“. Каква беше причината за това?

Да, така е. И аргументите ни са изцяло практични, а не политически или други. Едно от нещата, които нямаше как да приемем е, че в бюджета има прекалено раздут фонд „Резервен“. За да бъда правилно разбран, ще обясня какво представлява този фонд. При недостиг на средства във всяка от разходните функции на бюджета Общината т.е. кметът като управляващ я може да ползва ресурс от фонд „Резервен“ без санкция на Общински съвет. Решението на ОбС идва впоследствие под формата на актуализация на бюджета като по този начин оправдава вече направения разход. За миналата 2021 г. тази разходна част беше 500 000 лева. За тази година беше предложено тя да е 700 000 лева, а по време на заседание на Общински съвет се оказа, че става 950 000 лева. Т.е. от нас се искаше да дадем на кмета празен чек за почти един милион лева. Нашата група общински съветници предложи този почти един милион лева да се използва целево единствено и само за рехабилитация на улици.

Ще припомня, че наша кауза през годините винаги е било да има повече пари за инфраструктура – за запълване на дупки, за рехабилитация и ремонт на улици. Считаме, че задачата на държавата, в случая на общината, е да създава публично благо под формата на инфраструктура. Защото това е направеното, което ще остане след нас. А не само кредити. Но това, което се случва в Добрич през последните три години е точно обратното. Така през 2020 г. гласувахме в бюджета на Общината 1,7 милиона лева за рехабилитация на улици. Междувременно започна пандемията от коронавирус и се наложи тази сума да се намали на 1,5 млн. лв. На практика за рехабилитация на улици се изразходваха едва 590 000 лева.

Защо се случи така, че от 1,7 млн. лв., реално през 2020 г. за ремонт на улици са изразходвани едва 0,59 млн. лв., а това е един от проблемите, които най-много вълнуват хората в Добрич и им създават неудобства?

Отговор на този въпрос не сме получили. Разбира се, имам предположение и то се базира на опита от предходния мандат, когато ремонтите на улици се бавеха, за да може ударно да се асфалтира в последните 12 месеца преди изборите. Но това са мои разсъждения, които споделям с Вас, без да ангажирам никого с това.

Друга причина да гласуваме „въздържал се“ при приемането на бюджета на Община град Добрич за 2022 г. е, че администрацията, респективно кметът, не се съгласиха да заделим повече пари за инфраструктура. През юли 2021 г. ние одобрихме кредит от 10 000 000 лева именно за ремонт на улици в Добрич. Първоначално те трябваше да са 69 на брой. Сега в списъка са останали едва 60. Опасяваме се, че в крайна сметка ресурсът ще стигне за не повече от 50 улици, защото цените на материалите и на услугата асфалтиране са се повишили. Още при одобряването на кредита ние настояхме кметът и администрацията да действат незабавно и възможно най-скоро да възложат рехабилитациите на тези улици, а не да се чакат последните месеци от мандата, защото инфлацията „изяжда“ този ресурс, цените се увеличават. Това не се случи и резултатът е, че много улици, за които гражданите имаха надежда, че най-накрая ще бъдат ремонтирани, ще си останат с дупките.

Винаги сме настоявали нещата в нашия град да се случват по-бързо, без излишно бавене, без задни политически мисли, а незабавно, щом ресурсът за това е наличен. За съжаление, това отново не се случва и излъгани остават гражданите на Добрич.  

Другото, което силно ни притесни в предложения от кмета бюджет на Община град Добрич за 2022 г., беше заложеният максимален размер от 20 милиона лева на  кредитния лимит, който Общината може да тегли за тази година. При изтеглен кредит от 10 милиона лева през 2021 г., нови 20 милиона лева дълг биха застрашили сериозно финансовата стабилност на Общината. Това би означавало тя да плаща до 15% от собствените си приходи на годишна база за погасяване на  главница на кредит. 

Но, когато ние съобщихме, че в проекта за бюджет е заложен максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 20 000 000 лева, от Община град Добрич изпратиха право на отговор, в което се твърди, че „Гласуваният лимит за поемане на нов общински дълг е с чисто информативен и прогнозен характер и от него не произтичат последващи действия по усвояване на конкретни кредити“

Все пак, ако веднъж Общински съвет даде разрешение, това означава, че в условията на „неотложност“ този лимит може да бъде търсен от страна на общинска администрация.

Намериха ли отражение в бюджета на Община град Добрич някои от предложенията, направени от ръководената от Вас група общински съветници?

Другата причина, поради която ние се въздържахме от подкрепа на бюджета, беше, че нашите предложения бяха тотално игнорирани. Включително искането ни да бъдат заделени повече пари за спорт. То бе продиктувано от това, че, за съжаление, основните спонсори се оттеглиха от волейболния отбор и на Общината ще е нужен ресурс, за да може да го финансира. Затова предложих бюджетът за спорт да се увеличи със 100 000 лева. Независимо че Постоянната комисия по бюджет и финанси го подкрепи, в зала то не бе прието.

Други наши предложения касаеха много по-малък финансов ресурс, но също не намериха подкрепа. Включително казусът със „Синя зона“ и репатратора. Те функционират на загуба, а през последните месеци „паякът“ изобщо не работи. Ние многократно сме предлагали да се обмисли възможността да се отдадат на външен изпълнител. Публично-частното партньорство в нашата община е доказало своя положителен ефект, но незнайно по каква причина абсолютно се игнорира от администрацията. Една такава дейност, когато е добре разчетена, задължително ще доведе до положителен финансов резултат, както за предоставяне на публичната услуга, така и за частния интерес.

Ръководената от Вас група общински съветници не подкрепи проекта за реконструкцията на Централния кооперативен пазар. Защо?

Още преди няколко години ние предложихме пазарът да се предостави на частен инвеститор, например на концесия за 10-15 или 20 години. Той да го ремонтира, като  ясно е регламентирано дали таксите за ползване на пазара през това време ще се променят и до какъв размер. Но ресурсът, който се вложи в обновяването на пазара, да е частен, а не, както администрацията ни предложи на последната сесия да се търсят 8,5 милиона лева за целта. Нашата група общински съветници винаги е била „за“ това да има ремонт на пазара. Но да се хвърлят 8,5 млн. лева  за това, е нещо, което Общината не може да си позволи. Още повече, че в предложения проект нямаше никакво увеличение на паркоместата – те са едва 5 повече, отколкото сега. А търговия без паркиране е немислима, няма смисъл да  се ремонтира пазарът, ако това въпрос не е решен. Това беше един от нашите аргументи, заради които не подкрепихме предложения проект за ремонт на пазара. Но тук ще припомня, че той не получи подкрепа и от колеги от други групи в Общинския съвет.

Беше обявено, че срокът за завършване на блок „Добрич“ е май 2022 г. Ще могат ли до края на месеца новодомците да влязат в жилищата си?

Едно от предложенията във връзка с бюджет 2022, които ние направихме, както в постоянните комисии, така и на сесия, беше в програмата за капиталови разходи да се заделят средства за довеждаща инфраструктура на блок „Добрич“ – за градинки, тротоари, паркинги. За тях няма нито един лев. Още когато гласувахме поредния кредит – този за блок „Добрич“, предупредих, че в предложената количествено-стойностна сметка няма заложени пари за вертикална планировка. Тогава получихме уверението, че, когато дойде времето, ще бъдат заделени. Времето дойде. Но тези средства не са предвидени в Програмата за капиталови разходи. Какво ще получат новите собственици в блок „Добрич“, ако не могат да паркират пред блока си, ако не могат да се ползват от довършените им апартаменти. Тази инфраструктура не беше заложена в капиталовата програма. Ние нямаше как да подкрепим половинчат документ и се въздържахме при гласуване.

През тази година се очаква да се иска одобрение за още един голям кредит – този за ремонта на центъра …

Решение ще вземем след като ни бъдат предоставени количествено-стойностните сметки, но няма да допуснем раздути разходи.

Вярваме, че преди да се пристъпи към вземане на кредит, задължително трябва да се потърси всеки възможен източник за финансиране, включително европейски проекти. Не можем да си позволим Общината да взема кредит след кредит. Какво ще остане в наследство, когато мандатът ни свърши – огромна кредитна задлъжнялост, която няма как да бъде обслужвана…

В случаите, когато в Общински съвет не подкрепите предложения на администрацията, се появяват коментари и съмнения, че ръководената от Вас група общински съветници съзнателно пречи на работата на администрацията. Това ли е целта или…?

Нашата група общински съветници по никакъв начин не е пречила на работата на общинската администрация, когато тя е в интерес и в полза на гражданите.  Но не можем да си затваряме очите за това, че все още не са ремонтирани улиците, за които още при правителството на ГЕРБ (с ПМС от 27.01.2021 г.) бяха отпуснати 1 470 000 лв. Те бяха за ул. „Генерал-майор Стефан Попов“, ул. „Калиакра“ – „Нова бирена фабрика“, бул. „25-ти септември“ – „Ветеринарен техникум“, бул. „25-ти септември“ – „Битова техника“ и участък от ул. „Никола Петков“ до бул. „Русия“, които продължават да са в дупки. Въпросът е дали това е целенасочено, поради липса на капацитет, на желание. Или има друг замисъл…

Шест години и шест месеца изминаха от управлението на новото общинско ръководство. Но усещането е, че кметът не живее в собствения си град. Иначе би видял огромната мръсотия по улиците, непроходимите улици и напълно изоставения централен площад. Крайно време е и се надяваме в Добрич да започне да се работи, така че гражданите да го усетят по улиците до дома си, до работата си. Надяваме се, близо седем години след промяната в управлението на града, хората най-накрая да усетят някаква промяна. Но не и тази, които статистиците отчетоха – че Добрич е областта с най-голям спад на населението, наред с Видин. Гражданите на Добрич се надяват на положителна посока в развитието на нашия град. Това може да стане с развитие на инфраструктурата и привличане на частния капитал, който да бъде впрегнат в полза на обществото  – нови производства, а защо не и нова инфраструктура, създадена от частния инвеститор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.