Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

Изграждат и ремонтират сгради и обекти в община Добричка за над 850 000 лева

Обществена поръчка за изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на Община Добричка, обяви местната администрация. Начинът й на  възлагане е публично състезание. Прогнозната стойност е 876 336 лева с включен ДДС.

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Тя включва 12 обособени позиции.

Предвидено е да се извършат ремонтни работи в осем читалищни сгради, десет кметства, деветнадесет детски градини, три социални патронажи, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция, шест клуба на пенсионера, пет здравни служби, една автоспирка, три сгради основни училища, сграда автотранспорт и община, общинска сграда – млекопункт в едно населено място. Ще бъде направен ремонт на водостоци в две населени места, три сгради в гробищен парк, реставрация и ремонт на военни паметници в три села, ремонт на настилка на детска площадка, ремонт събекалня стадион и естествени чешми в две села. Ще се изградят дренажна призма на язовирната стена в с. П. Минково, нова сграда дом на покойника в едно село, нови външни тоалетни в две населени места. Ще бъде направено благоустрояване пред кметства, читалища и паркове в седем населени места и огради в четири.

Общо ще се извършват строителни дейности на 89 обекта в 43 села.

Крайният срок за подаване на офертите е 30 май.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.