Водещи новини - дясно Новата матура Образование

Тема 9: „Изборът и раздвоението” – Отказът от поезията като избор на поета  в „Честен кръст” на Борис Христов

„Каквото съм изпял  дотук – ще го изтрия, ще вържа двете си ръце – устата ще зашия”

Атанаска Георгиева
  1. АВТОРЪТ

а/  Твори през втората половина на 20   и началото на 21 век;

б/  Поет, прозаик, публицист, журналист, сценарист на документални и игрални филми,  автор на стихосбирки, повести, романи;

в/ Принадлежи към т.нар. „тиха лирика”, която по идейно-тематичната си насоченост стои встрани от официалния социалистически реализъм;

г/ Като повратно явление в българската поезия се определят стихосбирките му „Вечерен тромпет” и „Честен кръст”,които имат дисидентски характер;

д/ Борис Христов възразява срещу партийно наложената линия в тогавашната литература и през 2010 година  публично отказва  държавен орден, присъден му от Министерския съвет на България;

  • „ЧЕСТЕН КРЪСТ” – Поемата се появява самостоятелно през 1981 година, а след това е включена като последна творба в едноименната стихосбирка;

а/ Жанр – поема, алтернативна на соцреализма;

б/ Анализ на заглавието –  Има стойност на клетва, на вричане в свръхсвятото и свръхценното, на посвещение в истината за света вън и вътре у човека; Словесна формула на абсолютната честност;

в/ Основна тема

  • Категоричен отказ на поета от поезията с изисквано социално действие;
  • Болезнено и гневно отричане на литературата, която обслужва партийната идеология, а не универсалния, общочовешки художествен вкус;
  • Лично творческо отхвърляне на недостойното, купено, конюнктурно  поведение на придворните творци, сравнени с Юда заради предателството си спрямо изкуството;

   г/ Основна идея

  • Поръчковата поезия обижда талантливия и честен поет, отнема свободата му  и той се дистанцира от нея. /” Затварям ви за думите, уши-резето спускам.Не искам в моя дом да се говори за изкуство”/;
  • Голямата поезия е изкушение за поета и той страда, че я изоставя, след като силните на деня искат да я премоделират, да я политизират, да я цензурират. / „Но – честен кръст – макар че лирата захвърлям, ще си останеш ти костица в жадното ми гърло”/;
  • За да е в мир и съгласие със себе си, истинският творец не си разрешава да бъде раздвоен между  лесната , добре заплатена слава и  бедната почтеност./” Поезията е страдание и вик сред океана.Ала страданието днес добре се плаща, за да мълчи устата и писеца да не дращи…”/;

 д/ Сюжет и композиция –  От Аз-формата на изказ, изповедно, автобиографично поетът изтъква мотивите за  своя избор да промени живота си , да се раздели с досегашното си амплоа заради натиска на конкретното време и без раздвоение, сигурно и спокойно да намери ново поприще за истината, честността и почтеността. / „ Щом не можах до днес да изкова от думи кръста, на който да се възкача и да възкръсна,….ще се заема с труд по-благодарен и достоен”/;

 е/ Лирическа поанта – „ …съдба – богиньо на живота, сложи сега на кръст кинжала и перото, вдигни юмрука си…и прецени – ще галиш ли, или ще биеш!” –  Всеки грешен избор на злото пред доброто, всяко раздвоение, натежаващо към предателството на духовните ценности, към ползата и изгодата вместо към вярното служене на творческата кауза, погубва твореца и се стоварва като наказание върху него;

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМА 9 „ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО”

 Човешкият живот редува правилни и грешни избори, изпълнен е със съмнения, колебания, терзания, които раздвояват  личността и я поставят на изпитание. Малко са вътрешно монолитните, стабилни хора, които вървят уверено през времето и пространството и отстояват себе си, не продават и зрънце от своята същност. Повечето се лутат между полюсите на битието, с болка установяват,че са раздвоени между доброто и злото, че душата им е арена на битка между ангелското и демонското и тя ще ги изпепели без следа /”Две души”Пейо Яворов/. Невъзможният избор не стои пред тези, които най-високо ценят свободата си, дръзват да бъдат различни, да прекрачат традициите, да се опълчат срещу всяка чужда воля и власт върху себе си и да платят с живота си цената за това./”Потомка”Елисавета Багряна/ Творците на художествено слово са най-чувствителни, когато някой отвън, облечен във власт, предопределя избора им и иска да ги подкупи. Истинските поети не се раздвояват , не предпочитат платеното спокойствие пред ежедневната тревожност и са готови да се откажат от изкуството, което е подменено от идеологията./ „Честен кръст” Борис Христов/

ВЪВ ВТОРНИК, 03.МАЙ, ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВЯ  ЕСЕ ПО ТЕМА 9 „ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО” И  ТЕСТ ВЪРХУ СЪЩАТА ТЕМА.

Рубриката „Новата матура“ е в помощ на зрелостниците от випуск 2021/2022 г. – първите, които ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма за 11 и 12 клас. Осъществява се от Про Нюз Добрич в партньорство с Атанаска Георгиева, преподавател по български език и литература

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.