Култура Общество

Пет етноса, живеещи в Добрич, представиха своите история, бит и култура

Общински младежки център „Захари Стоянов” беше пресечна точка за пет различни етнически общности, живеещи в Добрич. Те се събраха във Вечер на толерантността от идеята да се потърси еднаквостта в различията, да се постигне междукултурен диалог и да се преодолеят бариерите между различните етноси.

В събитието се включиха представители на Арменската и Руската общност, Представителен женски хор за автентичен фолклор при НЧ „Просвета – 1900“, с. Соколово, НЧ „Мевляна – 2012“ и НЧ „Романо Дром – 2002“, Добрич.

Всеки от участниците имаше възможност да представи част от своята история, бит и култура. Присъстващите на събитието научиха нови и интересни факти за всяка една народност, слушаха автентични песни и истории, разгледаха снимки от миналото и настоящето и се насладиха на пъстротата на всяка една култура.

Беше организирана и своеобразна изложба с типичните за всяка общност предмети, съхранени във времето и запазили духа на поколенията. Вечерта завърши с кулинарно изложение на типичните храни за всеки от петте етноса.

Събитието се осъществява в рамките на проект “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.