Бизнес Водещи новини Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич прие Капиталовата програма на Общината за 2022 година в размер на 21 млн. лв.

Общинският съвет на Добрич одобри Капиталовата програма на Общината за 2022 година. Планираните средства в нея са 20 950 989 лева. „За“ Програмата гласуваха 31 съветници, трима се въздържаха. Предложено бе да се извърши обследване на общинските жилища в града и да се заложат средства за ремонти. Друго предложение касае състоянието на градския парк и тъй като проектът е в гаранция, ако има нужда от ремонти, те да се извършат от изпълнителя.

Отново бе дискутирано състоянието на уличната мрежа, което от съветници бе определено като окаяно. От утре фирма „Пътно строителство“ започва изкърпване на централната градска част, стана ясно в залата. По отношение на кредита от 10 млн. лева за рехабилитация на 69 улици в Добрич се разбра, че в Общината се правят анализи за актуализация на стойностите на ремонтните дейности във връзка с поскъпналите материали. Ако от списъка отпаднат улици, това ще стане с решения на Общинския съвет, заяви зам.-кметът Пенчо Керванов.

Зададен бе въпрос за кредита от 10 000 000 лева, който Общината има намерение да изтегли за нов център на Добрич. По този повод, при обсъждането на Бюджет 2022, кметът Йордан Йорданов обяви, че през месец май се очаква да бъде готово заданието за конкурс за реконструкция на центъра на града, а след това ще се предложи на Общинския съвет да се изтегли дългосрочен кредит.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика, строителство и инфраструктура” предложи да се докладва за състоянието на улиците, по които минава транспортната схема и да се направят финансови разчети за евентуални ремонти.

По думите на инж. Керванов политиката на Общината е да се отдели повече внимание на главните пътни артерии в града, които са с голяма натовареност и достигат до повече жилищни блокове, да има навсякъде пътна обвързаност, както и развитие на промишлена зона „Запад“. На следваща сесия ще се внесе за разглеждане нов правилник за публично-частните партньорства.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.