Монтесори

В „Световно кафене“ учениците разсъждават върху важни житейски въпроси

От няколко часа шестокласниците изучават разказа ,,Серафим“ на Йордан Йовков, носещ посланията за добротворчеството, нравствената красота, човеколюбието и съпричастността.

Днес, в часа по литература, учителят и децата решиха да приложат стратегията ,,Световно кафене“, като разсъждават върху важни житейски въпроси. Децата трябваше да споделят своето виждане по теми, свързани с безкористната помощ, тежките моменти в живота, милосърдието, обичта и егоизма.

Учениците бяха разделени на три групи. При всяка имаше поставени въпроси и цитати, свързани с важни добродетели, които всеки човек трябва да възпитава у себе си. На равни интервали от време шестокласниците сменяха масите, като на всяка маса оставаше по един домакин, който да обобщи информацията от предходния разговор и да запише новите идеи на групата. Целта на трите групи ученици бе да минат през всички маси на „Световното кафене“ и в непринудена атмосфера да споделят своите идеи. По този начин разговорите се обогатиха чрез кръстосване на мнения. Групите обобщиха своите идеи, а домакините представиха резултатите пред целия клас.

Стратегията ,,Световно кафене“ е изключително полезна за учениците, защото развива способностите им да мислят критично и да се изразяват правилно, а нима има нещо по – ценно от едно будно и дейно дете?

,,Хората с най-тежки истории са с най-красиви усмивки. Те умеят да се радват на ,,малките неща“ и да оценяват истински важното“, обобщи Димана – домакин на едната група.

ло

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.