Водещи новини Добрич Общество

Няма наказани за финансовите корекции от 2,3 млн. лв. по 8 проекта на Община Добрич

Общата стойност на подписаните договори по проекти на Община град Добрич е 206 581 444.00 лева, като съотношението между тях и наложените финансови корекции е 1,26%

По данни на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) – наложените финансови корекции на Община град Добрич възлизат на 2 801 904,54 лева. След запитване от Про Нюз Добрич  от екипа на ИСУН обясниха, че в системата посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор с изпълнител реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. При наложена финансова корекция по договор с изпълнител, реалното удържане на средства се осъществява при всяко отчитане на разход (фактура) към него от страна на съответния управляващ орган.

Системата ИСУН представлява реална работна среда за всички участници в процесите по управление и контрол на средствата от ЕС. Досега там не се посочваше размерът на реално удържаната сума. След наше запитване от екипа на ИСУН се ангажираха да се предприемат нужните действия и занапред в таблица да се визуализира и информация за размера на удържаните финансови корекции.

Без финансови корекции по европроекти са 4 общини от областта, Добрич – с най-много (обновена)

Междувременно поискахме от Община град Добрич информация за наложените финансови корекции, удържаните суми, причините за тях, както и за това има ли санкционирани служители.

От предоставената ни справка от Общината става ясно, че наложените финансови корекции възлизат на 2 275 715.69 лева. Те са по 8 проекта.

Най-голяма е корекцията по проекта „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, който е на стойност 109 725 200.18 лв. Корекциите са за 1 248 629,81 лв., реално удържани са 8 226,46 лева, като уточнението от Общината за най-голямата корекция е, че  действителният размер на сумата за удържане е 1 033 703,00 лв. с ДДС, а не 1 196 497.18 лева.

„Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” е на стойност 1 299 954.78 лева. Наложените корекции са 108 149.46 лв., като окончателният размер на удържана финансова корекция с ДДС е 96 500.49 лв. На изпълнителя по СМР е наложена неустойка от Община град Добрич в размер на 103 589,00 лв. с ДДС и същата е удържана от окончателното му плащане.

„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ на стойност 8 138 546.72 лева – наложената финансова корекция е 144 063.74 лв., удържаната сума е 141 757.74 лв.

„За моето бъдеще“ на стойност 218 255.82 лева, наложени са две финансови корекции в размер на 7 504,45 лв., удържани са 7 504,45 лв.

“Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” на стойност 3 038 478 лева, наложени са три финансови корекции от 123 534,56 лв., удържани 116 593,32 лв.

“Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич” на стойност 6 529 990.09 лева – наложени финансови корекции за 319 554.90 лв., удържани  280 174.34 лв.

„Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ на стойност 1 441 318.08 лева – корекция за 15 112.76 лв., удържани са 12 083.05 лв

„Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I” на стойност 6 193 021.62 лева има наложени 4 финансови корекции за 641 867,11 лева, по които са удържани 567 874,33 лв.

Общата стойност на подписани договори по проекти на Община град Добрич е 206 581 444.00 лева, като съотношение между тях и наложените финансови корекции е 1,26%, съобщават от общинската администрация в отговор на запитване на Про Нюз Добрич.  

На въпроса ни на какво се дължат корекциите – недоглеждане, некомпетентност или друга причина, от там отговориха, че “Възложителят, воден от желанието и стремежа да се избере изпълнител с доказан опит и техническа обезпеченост, за да се  постигне високо качество при изпълнението, залага условия за подбор, критерии и методики, които впоследствие при проверка на процедурата за избор на изпълнител по ЗОП от Управляващия орган се оказват ограничителни или прекомерни по отношение на обем и сложност”. От общинската администрация посочват още, че наложените финансови корекции не са изолиран случай за Община град Добрич, а представляват допускани нарушения от по-голяма част от общините – бенефициенти, които са  възложители на обществени поръчки при изпълнение на проекти с европейско финансиране, посочват от там. И допълват, че близо 300 млн. лева са финансовите корекции към общините по европейски проекти съгласно Закона за обществените поръчки. Налагането на финансови корекции не цели установяване на конкретна вина, нито на конкретен извършител, налага се, когато нарушението има или би имало за последица вреда или загуби за бюджета”, допълват от Общината.

От отговора става ясно, че няма наложени санкции на служители.

„Липсва умисъл за установените пропуски/нередности при изпълнение на служебните ангажименти. Обществените поръчки са изготвяни при липса на установена трайна практика на ВАС, КЗК и АОП или при наличие на противоречива такава“, отговарят от администрацията на въпроса ни дали има наложени санкции на служители заради финансови корекции.

С пълната справка може да се запознаете в таблицата по-долу.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.