Крушари Култура Общество

Фестивал ще популяризира пролетните култури в община Крушари

Проект „Фестивал „Пролетници за сита зима” реализира Община Крушари. Безвъзмездната финансова помощ е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие”.

Общата стойност на проекта е в размер на 27 140 лв., от които 24 426 лв. са европейско съфинансиране и 2 714 лв. – национално съфинансиране.

Проектът включва комплекс от дейности за организиране и провеждане на еднодневен фестивал, посветен на пролетните култури – царевица, слънчоглед, тикви, отглеждани в миналото и в наши дни на територията на община Крушари. Основната цел е да създаде възможност за презентиране и популяризиране на местното културно наследство, свързано с етнографията и фолклора, в конкретен сегмент – отглеждане на пролетни култури в онази част от Добруджа, в която се намира общината.

Цели се също да се създаде атрактивно декориран и предлагащ възможности за занимания и забавления терен на фестивала посредством доставка на тематични декори за снимки на открито и забавления на деца и възрастни. Ще се подготви и реализира целодневна фестивална програма, в която са вплетени проучвания и възстановки на етнографски сюжети , свързани с традиции и обичаи, отразяващи земеделския цикъл на т. нар. пролетници. Друга цел е са се постигне ефективно промотиране на историческото и природното наследство на територията на МИГ посредством популяризиране, включително и чрез методите на съвременните технологии в софтуера като „видеомапинг“ на археологическите обекти, късноантичните крепости Залдапа и Палматис и биоразнообразието на защитена местност „Суха река“. Чрез проекта ще бе подчертано културното и етническото многообразие на територията на МИГ чрез презентиране на елементи от етнографското наследство на ромския, турския и татарския етноси, които населяват днешните общини Тервел и Крушари.

В рамките на еднодневния фестивал, който ще бъде съпроводен с фолклорен концерт, ще бъдат организирани демонстрационни работилници на открито, в които ще се представят стари техники за изработване на вещи за бита от царевична шума, слънчогледови пити, други растителни материали, характерни за сезона. Аниматорската програма за децата включва игри с тикви и кратуни в специално изработени състезателни съоръжения, люлки, пътеки на плодородието.

Община Крушари планира Празникът „Пролетници за сита зима“ да бъде проведен през първата половина на септември.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.