Европа за нас

Общи правила в целия ЕС за борба с насилието над жени

Днес Европейската комисия предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Предложената директива ще криминализира изнасилването, квалифицирано като такова при липсата на съгласие, гениталното осакатяване на жени, както и кибернасилието, което включва: споделяне на интимни изображения без съгласие; киберпреследване; кибертормоз; и киберподбуждане към насилие или омраза.

Новите правила също така укрепват достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават държавите членки да въведат механизъм за обслужване на едно гише, което означава, че всички служби за подкрепа и защита ще бъдат събрани на едно място. Жертвите следва да могат да предявяват иск за обезщетение в хода на наказателното производство. В предложението се призовава също така за адекватни и специализирани защита и подкрепа, например чрез безплатни телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване.

В него също така се предвижда целенасочена подкрепа за групи със специфични нужди или изложени на риск, включително жени, бягащи от въоръжени конфликти.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.