Общество Тервел

Председателят на ОбС Тервел и заместникът й обжалват в съда решение на КПНОНПИ

Административният съд в Добрич ще разгледа дела, образувани по жалби на председателя на Общинския съвет на Тервел Мария Гочева и нейния заместник Нико Върбанов срещу решение на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ за конфликт на интереси.

Заседанието по жалбата на Гочева е насрочено за 30 март, а по тази на Върбанов – за 4 април т.г.

С обжалваното решение на КПКОНПИ от 1 декември 2021 година е установен конфликт на интереси по отношение на двамата, като са им наложени глоби от по 5 000 лева.

Припомняме, че няколко пъти през миналата година групата на ДПС в ОбС на Тервел поиска да се прекратят правомощията на Гочева като председател и на Върбанов като неин заместник с мотива, че системно нарушават Закона за местното самоуправление и местната администрация и допускат създаване на конфликти с общинската администрация, както и между отделните съветници. Обвиненията са, че Гочева и Радев принизявали работата на ОбС и не допускали заседанията му да се излъчват онлайн. Така и не се стигна обаче до обсъждане на това предложение в местния парламент, защото докладните записки бяха изваждани от дневния ред на заседанията.

КПКОНПИ вижда конфликт във факта, че Гочева е изготвила и внесла промени в Правилника за дейността на ОбС. На първо място е изискването за подписка от 11 общински съветници, в която са изложени мотиви и подробно са описани случаите на неизпълнение на задълженията. На второ място е изискването, че следващо предложение за предсрочно прекратяване правомощията на председателя може да бъде внесено не по-рано от шест месеца от предходното. Направеното предложение създава ново процедурно правило, различно от регламентираното в разпоредбата на  чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, се посочва в решението.

Комисията изтъква още, че тези промени в Правилника се предлагат от Гочева след направените предложения за откриване на процедура по предсрочно прекратяване на правомощията й.

Частният интерес на Гочева се изразявал в това да запази заеманата длъжност „председател“ на Общински съвет Тервел и получаваното от нея възнаграждение, в качеството й на председател в размер на 90% от възнаграждението на кмета на Общината и съответно по-високо от това на обикновен общински съветник, посочват от Комисията.

Конфликтът на интереси при Върбанов се състои в това, че е участвал в изготвянето и обсъждането на промените в Правилника, върнати между другото от областния управител, но отново прегласувани и приети.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.