Без категория Бизнес Водещи новини - дясно Общество Шабла

В Община Шабла приемат заявления за регистриране на животните в личните стопанства

Общинската администрация в  Шабла напомня на стопаните на селскостопански животни за лични нужди, че трябва да регистрират личните си стопанства по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), Добрич. Заявленията за регистрация до ОДБХ се приемат по местонахождение на обекта (личното стопанство) в общинска администрация-Шабла, кметствата и кметските наместничества.

Към заявлението задължително се прилагат документи за собственост или право на ползване на обекта и за осигурено ветеринарномедицинско обслужване на обекта.

Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:

– две едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст;

– десет дребни преживни с приплодите им до 9-месечна възраст;

– три прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

– две еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

– десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто общо;

– петдесет възрастни птици независимо от вида;

– сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.

Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство е публикуван на Интернет страницата на Община Шабла – https://shabla.bg/, раздел „Административно обслужване“ – „Административни услуги“ – „Административни услуги „Екология и селско стопанство“ и е наличен във деловодството, в кметствата и кметските наместничества по населени места.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.