Европа за нас

Мария Габриел: Първите 11 европейски академии за учители са признание за труда и  подкрепа за мисията на учителите

Българският еврокомисар Мария Габриел даде старта на първите единадесет Европейски академии за учители по програмата Еразъм+ на събитие в Брюксел. Европейските академии за учители обединяват 182 организации от 23 държави, включително организации от България в два от проектите. Създаването им е едно от ключовите действия в инициативата на комисар Габриел за изграждане на Европейско образователно пространство до 2025 г.

Всеки в живота си има поне един учител, който му е дал любовта към знанието. Професията на учителя променя света – чрез предаването на знания на децата, които ще го създават утре. Новите предизвикателства пред обществото ни изискат нови умения и достъп до материали и обучения. Ето защо инвестираме 15 милиона евро по програма „Еразъм+“ в единадесет Академии за учители. Създаваме общности от практикуващи специалисти, които ще предоставят на учителите възможности за професионално развитие, включващи мобилност, платформи за обучение, споделяне на добри практики.“, заяви Мария Габриел.

Академиите за учители „Еразъм+“ ще постигат три цели. На първо място, ще бъдат създадени общности обединяващи заинтересованите страни с цел изготвяне на ефективни програми за кариерно развитие на учителите. Второ, ще бъде засилено европейското измерение чрез сътрудничество с организации на обучители и учители в други европейски държави. Третата цел е разработване на модели на мобилност – виртуална, физическа и смесена, като част от професионалното развитие на учителите.

Академиите за учители „Еразъм+“ са важна стъпка напред към изграждане на европейското образователно пространство. Вярвам, че тези 11 проекта ще се превърнат в транснационални общности за обмен на добри практики за издигане престижа на учителската професия. През месец март ще обявим нова покана за представяне на предложения. С допълнителното финансиране ще увеличим броя на проектите, участващите държави и организации. Целим до 2025 г. създаване на 25 академии за учители „Еразъм+“, заключи Мария Габриел. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.