Водещи новини - дясно Общество

Отбелязваме Деня на социалната справедливост

На 20 февруари се отбелязва Световният ден на социалната справедливост. Денят е обявен за такъв през 2009 година с резолюция на Общото събрание на ООН.

Социалната справедливост е идеята за създаване на общество или държавни институции, които са базирани на принципите на равенство и солидарност, на истинското разбиране на човешките права и зачитането на човешкото достойнство на всеки индивид.

Терминът се появява през XIX век във връзка със случаите на социални неправди и търсенето на методи за устройство на обществото на принципа свобода и равенство. Едни от най-важните компоненти на социалната справедливост са защита на човешките права и икономическо равенство чрез преразпределение на доходите.

Либералният политически философ Джон Ролс се счита за първия теоретик на социалната справедливост. Той издава книгата Теория на справедливостта, излязла от печат през 1971 г.

Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, в което се съдържа важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. То стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот.

Като страна-членка на Европейския съюз, България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. МТСП участва в различни формати на срещи на европейско ниво, както и в разработването и представянето на Национални социални доклади, въпросници, позиции и становища в областта на социалното включване. Ключова роля за подобряването на качеството на живот на уязвимите групи имат социалните услуги. Тази форма на подкрепа подпомага и разширява възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Социалните услуги се предоставят както в специализирани институции, така и в общността, вкл. в домашна среда.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.