Култура Образование Общество

Анонимно: За преживян случай на агресия ще пишат учениците в област Добрич

Министерството на образованието и науката (МОН) проучва опита на училищата в цялата страна в борбата с агресията. До 20 март т.г. директорите ще имат възможност да споделят добрите си практики за превенция и преодоляване на рискови ситуации, както и да опишат конкретни случаи.

Учениците също ще се включат в процеса, като разкажат писмено за реални събития, в които са участвали или на които са станали свидетели. Текстовете ще бъдат анонимни, уточняват от МОН.

За училищата

Като част от добрия опит училищата трябва да опишат кратко подходите, средствата и партньорите при разрешаване на проблеми. Освен това, ръководствата трябва да обяснят къде са срещнали най-големи затруднения, как планират и осъществяват превантивната дейност, какви послания насочват към учениците и какъв е ефектът от тях. 

За учениците

В историите си учениците трябва да опишат конкретна случка през своите и през очите на други участници – на агресора, на пострадалия, на снималия или публикувалия клипа в интернет. В разказите си те трябва да посочат дали са търсили и получили подкрепа, както и да отправят послание към съучениците си.

Целта – децата и младежите да анализират събитието от различни гледни точки, за да подобрят уменията си за идентифициране на проблемни ситуации, да бъдат мотивирани да ги предотвратяват и да знаят как да реагират, когато нещо подобно се случи отново.

Според експертите в МОН от училищата ще се очаква да бъдат селектирани до три позитивни практики, описания или ученически истории. Информацията ще се събира при пълна защита на личните данни и ще послужи за обмен на добри практики и поредица от дейности за намаляване на агресията в училище. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.