Водещи новини - дясно Здраве Общество

Обявиха конкурс за директор на Здравната каса в Добрич

С днешна дата е обявен конкурс за длъжността директор на Регионалната здравно-осигурителна каса /РЗОК/ в Добрич. Това е станало със заповед на управителя на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/, издадена на 14 февруари.

Сред изискванията към кандидатите са да имат придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”. Те трябва да притежават седем години професионален опит, от които минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело. Желаещите да се явят на конкурса не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат материалноотговорна длъжност. Кандидатите е необходимо да притежават редица компетенции: стратегическа, лидерска, управленска, фокус към клиента, работа в екип и други.  

Допуснатите до конкурса представят писмена разработка и участват в събеседване. Писмената разработка е на тема:„Обхват на управленските решения на директора на РЗОК, свързани с нормативните разпоредби в областта на здравното осигуряване“.

Документи се подават на адрес: НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК ”, с посочване на съответната РЗОК. Подадените документи се регистрират в деловодството на ЦУ на НЗОК по реда на тяхното постъпване.

Дисциплинарни наказания в РЗОК-Добрич, обявяват нов конкурс за директор

Припомняме, че конкурс за директор на РЗОК в Добрич бе обявен миналото лято след като досегашният ръководител на институцията д-р Бисерка Пачолова бе освободена от длъжността поради достигане на пенсионна възраст. Документи подадоха трима кандидати, но не бе допуснат нито един тъй като сред документите им липсваше заявление за участие в конкурса – по образец. До провеждане на конкурса директор на здравната каса в Добрич е д-р Добромир Филипов от Варна.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.