Водещи новини Образование

Директори даваха писмени обяснения защо са допуснали 4-годишни в училища в Добрич

Чл. 56 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образованието допуска задължителното предучилищно образование за 4-годишните да се осъществява и от училищата, ако могат да осигурят условия за това и само когато в населеното място няма детска градина. Наред с това в съответствие с ал. 3 на чл. 56 кметът има право да реши задължителното предучилищно образование да се осъществява само от детски градини.

Това съобщиха за Про Нюз Добрич от Министерството на образованието и науката /МОН/ в отговор на отправено запитване.

Припомняме, че през миналата седмица от Общината съобщиха, че 20 деца на 4-годишна възраст посещават полудневните групи в 8 училища в Добрич. След наше запитване стана ясно, че към 26 януари те са в пет училища: ОУ „Христо Смирненски“ – 4 деца, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 5 деца, ОУ „Христо Ботев“ – 4 деца, ОУ „Стефан Караджа“ – 1 дете, и ОУ „П. Волов“ – 6 деца.

От МОН посочват, че контролът при приемането и записването на децата в задължително предучилищно образование се осъществява от директора на съответното училище. Контрол върху дейностите в институцията, в т. ч. и по приемане и записване на децата в задължително предучилищно образование, може да осъществява и Регионалното управление на образованието /РУО/.

„В тази връзка по повод конкретния сигнал от Добрич началникът на РУО е назначил комисия за проверка на обстоятелствата. Проведена е среща с директорите на училищата, в които са записани за обучение в задължително предучилищно образование 4-годишни деца, и им е поставен срок за подаване на писмени обяснения, който приключва днес. Проверката продължава, като за резултатите РУО-Добрич ще уведоми МОН до 9.02.2022 г.”, информират от образователното министерство. Допълват, че след приключване на проверката ще бъде преценено каква отговорност ще понесат директорите на съответните училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, и които са приели децата.

Попитахме Общината кой ще понесе отговорността за допускането на деца на 4 години в подготвителни групи в училищата в Добрич. От там отговориха, че в момента вниманието на екипа й е насочено към търсене не на вината, а на същността на проблема и на пътищата за неговото трайно решение в интерес на децата.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.