Водещи новини - дясно Общество

През 2021 г. безработицата в област Добрич спадна до 4,9%

Равнището на безработица в Добричка област средно за 2021 година е 4,9%, с 2,1 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (7% за 2020 г.). Средногодишният брой на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта през 2021 година е 3992 при 5583 за 2020 година, с 1591 по-малко, съобщават от дирекция „Бюро по труда“ в Добрич.

За една година, спрямо декември 2020 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 1987 лица. Спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца –  продължително безработните са с 486 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял нараства с 1,2 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 240 лица и в края на 2021 г. те са 312. Тази група съставлява 9,1% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Добричка област.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Добрич 1270 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 207 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 66% от тях са постъпили на работа.

В гр. Добрич равнището на безработица средно за 2021 година в града е 3,2%, с 1,7 процентни пункта по-ниско от предходната година. Броят на регистрираните безработни средно за годината е 1455 с 810 по-малко спрямо 2020 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.