Водещи новини - дясно Общество Шабла

Рекордно малко червеногуши гъски край Шабла отчете преброяването тази година

Това става ясно от обявените днес резултати от проведеното от 13-и до 16-и януари 46-о преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Рекордно малък е броят на червеногушите гъски, регистрирани при 46-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици у нас. От атрактивния и световно застрашен вид, който зимува обичайно в района на Дуранкулашкото и Шабленското езеро, тази година са засечени едва 32 птици. За сравнение, през миналата година те са били 48, година по-рано – 322. Ненадминат остава резултатът през 2013 г., когато  бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски, припомнят от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/.

От 13 до 16 януари се проведе 46-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. В рамките на 4 дни, 42 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици бе регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои големи вътрешни язовири. Беше установена по-висока численост на зимуващите водолюбиви видове птици, в сравнение с миналогодишното преброяване – 90 вида с обща численост от 206 688 индивида.

Екипите успяха да наблюдават и преброят 5851 големи белочели и 32 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответво 2017 големи белочели и 48 червеногуши гъски, а през 2020 г. – 3300 големи белочели и 322 червеногуши гъски.  Ненадминат остава резултатът през 2013 г., когато  бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

Трите най-многочислени наблюдавани вида водолюбиви птици са: зеленоглавата патица (43 165 инд.), обикновената лиска (28 514 инд.) и световно застрашената кафявоглава потапница (26 206 инд.).

Сред интересните наблюдения са голяма черногърба чайка в района на Северното Черноморие, 849 къдроглави пеликани, 17550 малки корморана и 84 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера, един розов пеликан в язовир Розов Кладенец, 9 белооки потапнци на язовир Овчарица и 173 червени ангъча по река Дунав при село Попина.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. Според последните данни популациите на някои от световно застрашените видове като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.