Бизнес Водещи новини Добрич Общество

Не е ясно кога ще бъдат санирани последните осем блока в Добрич

Какво се случва със санирането на блокове в Добрич по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Според последната информация на сайта на Община Добрич, която е от 1 февруари миналата година, Общината има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

Повечето блокове вече са санирани. Един предстои да бъде въведен в експлоатация, в три строителните работи не са завършени, на един предстои откриване на строителната площадка.

За последните 8 от тези 41 блока обаче все още няма изготвено техническо обследване. Това са ул. „Панайот Хитов“ №16, бул. „Добруджа“ №13, ЖК „Дружба“ Бл. № 10, ЖК „Дунав“ Бл. № 16, ул. „Добричка епопея“ № 6, ЖК „Дружба“ Бл. № 8, ул. „Петко Д. Петков“ №2, ул. „Петър Сарийски“ №2.

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е приета през 2015 г. През 2017 година Министерският съвет е приел изискване, според което реалното изпълнение на дейностите по сградите започва след потвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството наличен финансов ресурс по Програмата. Крайни срокове за завършване на обновителните дейности по сградите не са определени.

Финансовият ресурс по националната програма е изцяло публичен и нейното изпълнение е във финална фаза. Към 31.12.2021 г. са обновени 1939 сгради от общо 2022.  На този етап потвърждаването на финансов ресурс следва внимателно разходване на целевите публични средства, като се търси насоченост към вече започнати дейности по обновяване. Целта е да не се допусне сграда, по която вече са започнали дейностите по саниране, да остане без финансиране.“

Това се казва в писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството до Про Нюз Добрич, след наше запитване.

Не става ясно обаче какво се случва с блокове, като тези 8 в Добрич, които имат сключени договори, но са на етап, в който още нямат техническо обследване. Тези блокове в Добрич са на този етап почти от 2 години поради липса на финансов ресурс.

От писмото на МРРБ и от изявления на министър Гроздан Караджов става ясно, че в проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидено финансиране за продължаване на подобна програма за саниране. Това е проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, по който ще се финансират дейности за обновяване на многофамилни жилищни сгради, за да се подобри енергийната им ефективност. Индикативният финансов ресурс за проекта е приблизително 1,2 милиарда лева.

 Към настоящия момент в разработения вариант на проекта е предвиден модел на предоставяне на финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, разделен в две групи с различни параметри на финансиране спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите.

Първият времеви етап е този, през който ще се предоставя финансиране по проекта на 100% от стойността на обновителните дейности до референта стойност като безвъзмездна финансова помощ. След неговото приключване ще се отвори за кандидатстване втори етап, при който финансирането от проекта ще бъде 80%. Предвижда се изискване за задължително постигане на клас на енергопотребление минимум B и минимум 30% спестявания на първична енергия за обновената сграда.

„След одобрение на Националния план за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия МРРБ ще предостави публично повече информация за новата програма за енергийно обновяване“, казват от министерството.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.