Водещи новини Здраве Образование Общество

Ковид вълна №5 (стратегия): Няма да затварят единствено детските градини, последни онлайн ще преминат учениците от начален етап

След създаването на Национален пандемичен комитет в началото на годината, днес министри от кабинета “Петков” както самият премиер Кирил Петков (онлайн) представиха новия Национален оперативен план за справяне с Ковид пандемията в България в условията на поредна пета Ковид вълна.

Каква стратегия ще използват експертите в сферата на образованието и грижите за деца

Мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 са разделени на четири етапа и ще се прилагат на локално равнище в зависимост от оценката на риска, най-вече спрямо наличните интензивни легла в болниците.

ЕТАП 1 / При 50% заети легла за интензивно лечение:

  • ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки. Спират се организирани дейности с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.
  • Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

Присъственият учебен процес в училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) ще бъде преустановяван само в краен случай.

ЕТАП 2 / При 60% запълнени интензивни легла в болниците:

  • ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

ЕТАП 3 / При 70% заети интензивни легла:

  • в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

ЕТАП 4 / При 80% запълнени интензивни легла в болниците:

  • Училищата и ЦСОП ще минат към онлайн обучение. По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.

Детските градини няма да бъдат затваряни.

При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също:

  • процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване
  • делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти
  • седмичната заболяемост при децата, както и при хората между 30 и 40-годишна възраст.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *