Водещи новини - дясно Добричка Общество

Кухня за предоставяне на обяд в домашна среда изгражда Община Добричка в село Стожер

С предложение за изграждането на социална инфраструктура в село Стожер кандидатства Община Добричка по проект „Красива България“ – Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, в Кампания 2022. Проектът предвижда на първия етаж в сградата на детската градина да се осигурят условия за функционирането на кухня за приготвянето на обяд за 150 уязвими лица, които поради бедност и продължителната социална изолация в условията на криза са в затруднение да осигуряват сами прехраната си.

Проектното предложение „Преустройство на част от сграда детска градина „Здравец“ с. Стожер в социална инфраструктура“ е с общ бюджет  232 000 лв. с вкл. ДДС, от които 116 000 лв. ще бъдат осигурени от Министерството на труда и социалната политика, а 116 000 лв. ще се съфинансират от бюджета на Община Добричка.

Сградата, в която ще функционира новата социална услуга, е изградена в началото на 70-те години на миналия век с предназначение за обединено детско заведение – детска ясла и детска градина. Застроената площ от 1 195 кв.м. обединява шест корпуса – пет двуетажни и един едноетажен.

При цялостен ремонт през 2010 г. са подменени покривът, водопроводната, канализационната и електрическата инсталации.

Преустройството, което ще се финансира със средства по проект „Красива България“, касае първия етаж на корпуса в югозападната част на сградата със застроена площ от 226 кв.м. За обекта ще бъде обособен и самостоятелен достъп.

С изграждането на кухненския блок се цели осигуряването на добри условия на труд, пестене на време и разходи за ел. енергия при приготвянето на храната.

„С реализирането на тази инвестиция за изграждането на социалната инфраструктура в село Стожер възнамеряваме на по-късен етап да разкрием и нови социални услуги в общността като обществена трапезария и детска млечна кухня“, коментира кметът на Община Добричка Соня Георгиева.

С решение на Добричкия общинския съвет на извънредна сесия на 4 януари 2022 г. бе прието в бюджета на Община Добричка за 2022 г. да бъдат предвидени средства в размер на 116 000 лева за 50 % съфинансиране на дейностите за изграждането на новия обект в село Стожер.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.