Бизнес Общество

Компютърна техника, хардуерно оборудване и мобилни телефони за над 38 000 лв. закупува Община Добрич

Обществена поръчка, която предвижда доставка на оборудване, обяви Община Добрич. Ще бъдат закупени компютърна техника, хардуерно оборудване и мобилни телефони по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 38 640 лева с ДДС. Начинът й на възлагане е публично състезание.  Крайният срок за подаване на офертите е 27 януари.

Поръчката е с две обособени позиции, първата е за доставка компютърна техника и хардуерно оборудване. Предвижда се това да бъдат 7 седем работни станции с монитори и лицензиран софтуер, 18 лаптопа с лицензиран софтуер и 2 лазерни мултифункционални устройства.  Максималният разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на обособената позиция, е 29 700 лв. без ДДС.

По обособена позиция 2 ще бъдат доставени 10 смартфона. Максималният разполагаем финансов ресурс за нея е 2500 без ДДС.

Доставяното оборудване трябва да бъде оригинално, фабрично ново, неупотребявано. Техниката следва да носи фирменото лого на производителя, освен ако по обективни причини това е невъзможно. Оборудването се доставя окомплектовано с оригинални компоненти от производителя, в оригиналната опаковка, с посочени продуктови/серийни номера.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *