Водещи новини - дясно Култура Общество

47-те неработни дни през 2022 г. за изповядващите различни от официалната религия в България

снимка: ugcnu.org

Преди да бъде разпуснато, служебното правителство “Янев” 2 определи дните на религиозните празници за вероизповеданията и общностите у нас, различни от източноправославното, които официално ще бъдат отбелязвани през 2022 г. Датите са утвърдени по предложение на легитимните ръководства на религиозните общности, разпространени и проповядващи на територията на България.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват (по свое усмотрение) част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празничните и неработни дни през 2022 година в България, определени за:

Католическата църква

 • 18 април – вторият ден от Възкресение
 • 29 юни – ,,Св. Св. Апостоли Петър и Павел”
 • 1 ноември – ,,Вси Светии”
 • 8 декември -Непорочното зачатие на Света Богородица


Мюсюлманското вероизповедание

 • 2, 3 и 4 май – Рамазан байрам
 • 8 юли – Курбан байрам
 • 7 октомври – Рождението на Мохамед

Религиозната общност на евреите

 • 22 април – Песах
 • 6 юни -Шавуот
 • 26 и 27 септември – Рош Ашана
 • 5 октомври – Йом Кипур
 • 10 октомври – Сукот

Арменската апостолическа православна света църква

 • 6 януари – Рождество Христово
 • 17 април – Възкресение Христово
 • 26 май – Възнесение Господне
 • 5 юни – Петдесетница
 • 24 юли – Преображение Господне
 • 14 август – Успение Богородично

Обществото на „Бяло братство”

 • 22 март – Ден на пролетното равноденствие
 • 12 юли – раждането на Учителя Петър Дънов
 • 19, 20 и 21 август – Съборните дни
 • 27 декември – Денят на Учителя

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са:

 • 18 март – Гаура Пурнима
 • 10 април – Рама Навами
 • 15 май – Нарасимха Чатурдаши
 • 19 август – Кришна Джанмаштами
 • 17 септември – Ратха Ятра

Последователите на Диамантен път на будизма – България

 • 16 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни)

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 15 април

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври – ден на Реформацията

Бахайска общност в България

 • 21 март – Ноу Руз
 • 21 април – Резван
 • 24 май – декларацията на Баб
 • 29 май – възнесението на Бахаулла
 • 10 юли – Мъченическата смърт на Баб
 • 27 октомври – Рождението на Бахаулла

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.