Европа за нас

Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

Европейската комисия представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, а третият — на дела на остатъчните печалби на мултинационалните компании, които ще бъдат преразпределяни към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното споразумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето на правата на данъчно облагане („първи стълб“).

При нормален ритъм се очаква в периода 2026—2030 г. в бюджета на ЕС да постъпват средно до 17 милиарда евро на година от тези нови източници на приходи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.