Европа за нас

Какво означава цифровият преход за европейското общество и икономика?

ЕС инвестира в стратегически цифрови способности и в широкото внедряване на цифровите технологии

Ценностите на ЕС в основата на цифровия преход:

 • демокрация
 • основни свободи
 • права на човека
 • защитата на данните неприкосновеност на личния живот
 • сигурност безопасност
 • приобщаване
 • прозрачност

Защо е важно ЕС да инвестира във водещи цифрови проекти?

 • За укрепване на икономическата база на ЕС
 • За укрепване на глобалната конкурентоспособност на ЕС
 • За гарантиране на цифровия суверенитет на ЕС
 • За улесняване на зеления преход
 • За създаване на работни места и изграждане на цифрови умения
 • За подобряване на живота на гражданите

Как изглежда цифрова Европа?

Мрежи

Бърза мрежова свързаност вкл. оптични влакна с висок капацитет и 5G.

Инструменти за киберсигурност на 5G, ограничения за високорискови доставчици на ключови активи.

Селски райони

Гигабитови скорости за всички домакинства – селски или градски.

Екологосъобразно земеделие: данни за реколти, семена и използването на торове.

Промишленост

Инфраструктура и вериги за създаване на стойност: суперкомпютри и квантово изчисляване, микропроцесори, батерии, роботика.

Сигурни европейски компютърни услуги „в облак“: данни, съхранявани и обработвани в Европа

Градове

Интелигентни градове: инфраструктура, комунални услуги и управление на отпадъците.

Мобилност: комуникация между автомобили и инфраструктура, цифрово паркиране.

У дома и навън

Енергийна ефективност, интелигентни мрежи, интернет на нещата.

Сигурна комуникация: защита на данните, криптиране срещу киберзаплахи.

Цифрови умения и осведоменост за смекчаване на киберзаплахите.

В училище

Надежден и бърз интернет: достъп до цифрови образователни ресурси.

План за цифрово образование в помощ на училищата за осигуряване на висококачествено учене от разстояние.

Здравеопазване

Европейско пространство за здравни данни: данни за научни изследвания, европейско електронно здравно досие.

е-Здравеопазване: приложения с изкуствен интелект за диагностика и лечение.

Научни изследвания

Изкуствен интелект (ИИ) инвестиции в научни изследвания, иновации, внедряване.

Сигурност

Достъп до данни за целите на съдебните и правоприлагащите органи.

Търговия

Възможна посредством блок-верига проследимост на продуктите.

Предприятия

Преквалифициране и повишаване на квалификацията на специалистите в областта на ИКТ, данните и технологиите.

Кръгова икономика: капацитет за поправка и рециклиране на електроника.

Публична администрация

е-Правителство: по-бърз, по-ефективен, удобен и прозрачен достъп до услуги.

Оперативна съвместимост на европейските данни.

Цифрова самоличност (e-ID): Общоевропейска защитена публична електронна идентификация, трансгранични цифрови услуги.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.