Общество

Как може да бъде внесен дължим данък към хазната на Добрич в празничните дни

снимка: freepik.com

Информация за начините за плащания по Закона за местните данъци и такси, за периода от 29 декември 2021 г. до 4 януари 2022 г.

От Общинска администрация информират гражданите, че поради годишно приключване за отчетната 2021г, временно ще бъдат преустановени плащанията на задължения по ЗМДТ на касите на Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД за периода от 29.12.2021г. до 04.01.2022г. включително.

Разплащанията ще се осъществяват по следните начини:

 • на касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа /на 29.12.2021г. и 30.12.2021г./;
 • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
  •                 IBAN сметка     :   BG 06 SOMB 9130 84 10000644 / “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF
  •             код за вид плащане – патентен данък                                          –  44 14 00
  •             код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче            –  44 80 13
  •                 код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти           –  44 21 00
  •                 код за вид плащане – такса за битови отпадъци                                     –  44 24 00
  •                 код за вид плащане – данък върху превозните средства           –  44 23 00
  •                 код за вид плащане – данък при придобиване на имущество  –  44 25 00
  •                 код за вид плащане – туристически данък                                –  44 28 00
 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

Дежурни каси/ПОС терминални устройства

На 31.12.2021г. касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 ще е с работно време  от 8.00 до 11.00 часа;

На 30.12.2021г. и 31.12.2021г. внедрените ПОС – терминални устройства в касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 няма да работят. Разплащанията ще се осъществяват само чрез плащане в брой;

На 04.01.2022г. /вторник/, Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.