Общество Шабла

20 бедни жители на община Шабла ще получават топла храна седем месеца

Стартира нов прием за 2022 година на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”, съобщават от администрацията в морската Община. Финансирането е по Целева програма „Обществени трапезарии“ чрез Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Проектът ще се изпълнява от 4 януари до 30 април и от 1 октомври до 31 ноември следващата година.

Общата цел е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 20 представители на целевите групи от община Шабла ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла.

Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:

•    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

•    Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

•    Скитащи и бездомни деца и лица;

•    Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

•   Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Заявления-декларации се приемат в работно време в деловодството стая 106 на Община Шабла до 23 декември /четвъртък /. Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата, подали документи, ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.

Реализирането на проект ”Обществена трапезария – Шабла” се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила” и е на обща стойност  – 9 344,00 лв.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.